ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ားသည္ မေလးရွားႏုိင္ငံသို႔ထြက္ခြာမည့္ ခရီးသည္တစ္ဦး၏ ခရီးေဆာင္အိတ္ထဲမွ စိတ္ၾကြေဆးၿပားမ်ား စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့ၾကပါသည္။ ေလဆိပ္၏ လံုၿခံဳေရးစစ္ေဆးသည့္ X-ray စက္တြင္ စစ္ေဆးမႈမ်ားၿပဳလုပ္ေနစဥ္ ခရီးသည္၏ ခရီးေဆာင္အိတ္ထဲမွ သံသယရွိဖြယ္ပစၥည္းမ်ားကို ေထာက္လွမ္းေတြ႔ရွိခဲ့ၿပီး လံုၿခံဳေရး ၀န္ထမ္းမ်ားမွ အဆိုပါ ခရီးေဆာင္အိတ္အား ဆက္လက္ၿဖတ္သန္းသြားလာခြင့္မၿပဳေတာ့ပဲ ေလဆိပ္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားထံ အပ္ႏွံသတင္းပို႔ခဲ့ၾကပါသည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ရန္ကုန္ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ တရား၀င္ Facebook Page တြင္ ေအာက္ပါ link https://www.facebook.com/yangonpolice/posts/1619729598156301 အတိုင္း သြားေရာက္ဖတ္ရႈႏုိင္ပါသည္။

 

Our security team detected smuggled narcotics in the luggage of a passenger bound for Kuala Lumpur, Malaysia at Terminal 1. The airport’s in-line X-ray baggage system detected the suspicious items in the luggage of that passenger and our security team rejected the baggage immediately and reported the incident to the Airport Police.

For more details, please refer to Yangon Police Official Facebook page: https://www.facebook.com/yangonpolice/posts/1619729598156301

 

Download Press Release [MM]

Download Press Release [ENG]