ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ Terminal1 – ၂၇ ဇူလိုင္လ ၂၀၁၈ မွစ၍ ေလေၾကာင္းလိုင္း စုစုေပါင္း ၂၇ လိုင္းကိုဝန္ေဆာင္မႉေပး

• လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာစစ္ေဆးမႈ ( Screening ) လမ္းေၾကာင္း မ်ားတိုးခ်ဲ႕မႈ။
• ဆိုက္ေရာက္ခရီးသည္မ်ားအတြက္ Gate အသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္ထားရွိမႈ။
• ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွင့္ေလဆိပ္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ဝင္ေပါက္မ်ားထားေပးမႈ။
• ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာဝန္ထမ္းအင္အားျဖည့္စြက္တိုးျမင့္ေပးထားမႈ။

ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္သည္ ၄င္း၏ အၿပည္ၿပည္ဆို္င္ရာ ေလဆိပ္ Terminal 1 တြင္ ခရီးသည္အမ်ားအၿပားထူထပ္မႈကို ယေန႔ နံနက္တြင္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။ ယခင္ Terminal 2 မွ ေလေၾကာင္းလိုင္း ၁၁ လိုင္း Terminal 1 သို႔ ယေန႔စတင္ေၿပာင္းေရႊ႕ေၿပး ဆြဲပ်ံသန္းၿခင္းႏွင့္အတူ ေန႔ထူးေန႔ၿမတ္ၿဖစ္ေသာ ၀ါဆိုလၿပည့္ေန႔အားလပ္ရက္တြင္ ခရီးသြားလာသူမ်ား ႏွင့္ ၄င္းတို႕အား လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ ႏႈတ္ဆက္သူမ်ား မ်ားၿပားလာမႈတို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆို္င္ရာေလဆိပ္၌ ခရီးသည္ထူထပ္မႈစံခ်ိန္တင္တိုးတက္ မ်ားၿပားခဲ့ပါသည္။ ထုိကဲ့သို႔ ပံုမွန္မဟုတ္ေသာ အေၿခအေနေၾကာင့္ ယေန႔ နံနက္အေစာပိုင္း ေလယာဥ္အတက္အဆင္း မ်ားၿပားခ်ိန္၌ ခရီးသည္မ်ားသည္ Terminal 1 ရွိ ၀င္ေပါက္မ်ားတြင္ ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရပါသည္။

ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္အေနၿဖင့္ ခရီးသည္မ်ား ပိုမိုအဆင္ေၿပေခ်ာေမြ႔စြာ ၀င္ထြက္သြားလာႏိုင္ရန္ လံုၿခံဳေရးစစ္ေဆးမႈ (Screening) ၿဖတ္သန္းရန္ ၀င္ေပါက္လမ္းေၾကာင္း စုစုေပါင္း ေလးေၾကာင္း ႏွင့္ ၀န္ထမ္းအင္အားမ်ား ထပ္မံၿဖည့္တင္းေပးထားပါသည္။

လတ္တေလာကာလတြင္ ခရီးသည္မ်ား ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ အဆင္မေၿပမႈမ်ားအတြက္ ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္မွ  အႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ခရီးသည္မ်ားအား Terminal 1 တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မၿပတ္ေပး အပ္သြားႏို္င္ရန္ ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားပါမည္။

YIA witnessed an overwhelming jump in passenger traffic this morning at its international terminal. As 11 airlines from Terminal 2 commenced operations at Terminal 1 today coupled with an unprecedented number of travellers, meeters and greeters during the long weekend for the Full Moon Day of Waso, traffic at the airport surged to record levels and that situation led to passenger delays at the entry ways of T1 during the early peak hour.

We have established a total of four additional screening lanes and increased manpower to ensure smoother passenger flows.

We apologise for any inconvenience caused this morning and look forward to provide better passenger experiences to all our passengers moving forward.

Download Press Release [MM]