ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အစည္ကားဆံုးေလဆိပ္ ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သည္ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႕တြင္ အေရးေပၚေဆးကုသမႈ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ဆင္းသက္လာေသာ ေဆာ္ဒီေလေၾကာင္းလိုင္းေလယာဥ္ ခရီးစဥ္အမွတ္ SV871 အား ေအာင္ျမင္စြာ လက္ခံ၀န္ေဆာင္မႈေပးခဲ့ပါသည္။

ခရီးသည္ႏွင့္ ေလယာဥ္၀န္ထမ္း စုစုေပါင္း ၃၉၀ ဦး တင္ေဆာင္လာေသာ ေလယာဥ္သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ၊ မနီလာျမိဳ႕ Ninoy Aquino အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္မွ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၇း၀၅ နာရီ (GMT +8:00) တြင္ Medina ေလဆိပ္သို႕ ဦးတည္ထြက္ခြာခဲ့ရာ ၿမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ၁၉း၅၆ မိနစ္ (UTC +6:30) တြင္ ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္သို႔  အေရး ေပၚဆင္းသက္ရန္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူျပီး ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္းသက္လာခဲ့သည္။

 

Yangon International Airport (YIA), the largest and busiest airport in Myanmar, handled an inflight medical emergency onboard Saudia Flight SV871 (B-777-3FG (ER)) on 22 July 2018.

Carrying 390 passengers and crew, the flight departed from Manila Ninoy Aquino International Airport at 1704 hrs (GMT +8:00) and was bound for Medina Airport. Flight SV871 requested permission to divert to RGN and landed safely at Yangon International Airport at 1956 hrs (UTC +6:30).