ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ေလးသန္းေၿမာက္ခရီးသည္အၿဖစ္ ကံထူးရွင္ခရီးသည္ မခင္ဖူးသစ္ကို China Eastern Airlines ႏွင့္အတူ  ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ ၾကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။

ကံထူးရွင္ခရီးသည္ မခင္ဖူးသစ္အား ဆုေၾကးေငြ က်ပ္တစ္သန္းအၿပင္ ၊ က်ပ္တစ္သန္းတန္ဖိုးနွင့္ညီမွ်ေသာ ခရီးသြားလက္ေဆာင္ပစၥည္း မ်ားကိုပါ ေပးအပ္ဂုဏ္ၿပဳခဲ့ၿပီး အဆုိပါခရီးစဥ္တစ္ခုတည္း၌ အတူလိုက္ပါလာေသာ အၿခားခရီးသည္မ်ားကိုလည္း Duty-Free ကူပြန္မ်ား    ႏွင့္ Luggage Tag မ်ား ေပးေ၀ခဲ့ပါသည္။

We welcomed our 4 millionth passenger of 2018, Ma Khin Phoo Thit together with China Eastern Airlines!

As part of this celebration, Ma Khin Phoo Thit received 1 Million MMK cash prize as well as other travel related gifts valued at 1 Million MMK. Travelers on the same flight also received complimentary duty-free vouchers and luggage tags for this joyous occasion.

 

Download Press Release [Myanmar]

Download Press Release [English]