ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္အတြင္းရွိ အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ စက္တင္ဘာလ၏ ေအာက္ပါ အထူး ပရိုမိုးရွင္းမ်ားကို ခရီးသြားရင္း ရယူခံစားနိုင္ျကပါျပီ။
– Desigual ၌ $ 99 ႏွင့္အထက္ ၀ယ္ယူ၍ Jewelry Case
– Kipling ၌ $ 200 ႏွင့္အထက္ ၀ယ္ယူ၍ Kipling Travel Adaptor
– Swarovski ၌ သတ္မွတ္ထားေသာ အမ်ိဳးအစားမ်ားထဲမွ နာရီတစ္လံုး၀ယ္ယူ၍ Slake Bracelet
စသျဖင့္ စိတ္ဝင္စားစရာ လက္ေဆာင္မ်ားကိုရယူနိူင္ပါျပီ။

 

Enjoy our exclusive promotions at YIA retail stores for September!
– Free jewelry case with the purchase of $99 or more at Desigual
– Free Kipling Adapter with purchase of $200 and more at Kipling
– Free slake bracelet with purchase of selected watch at Swarovski