ရန္ကုန္ အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္လံုျခံဳေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ မေလးရွားနိုင္ငံသို ့ထြက္ခြာမည့္ ခရီးသည္တစ္ဦးထံမွ စိတ္ၾကြေဆးၿပားမ်ား စစ္ေဆးေတြ႔ရွိခဲ့ၾကပါသည္။ ယခု စစ္ေဆးေတြ႔ရွိမႈသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္တြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ား ဖမ္းဆီးရရွိမႈၿဖစ္စဥ္အၿပီး ဒုတိယအၾကိမ္ေၿမာက္ စစ္ေဆးေတြ႔ရွိမႈၿဖစ္ပါသည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ရန္ကုန္ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ တရား၀င္ Facebook Page တြင္ ေအာက္ပါ link အတိုင္း သြားေရာက္ဖတ္ရႈႏုိင္ပါ သည္။ https://www.facebook.com/yangonpolice/posts/1624996790962915

 

Our security team detected smuggled narcotics in the luggage of a passenger bound for Kuala Lumpur, Malaysia at Terminal 1 on the morning of 18 August, 2018. This detection is the second attempted smuggle of narcotic following a recent case on 14 August 2018.

For more details, please refer to Yangon Police Official Facebook page:  https://www.facebook.com/yangonpolice/posts/1624996790962915

Download Press Release [MM]

Download Press Release [ENG]