ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ (YIA) ၏  ၿပည္တြင္းထြက္ခြာ (Terminal 3) ၌ စက္တင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ သတိ လစ္ေမ့ေမ်ာေနေသာ အမ်ိိဳးသား ခရီးသည္တစ္ဦး အား ေတြ႔ရွိခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အမ်ိဳးသား ခရီးသည္အား နံနက္ ၈ နာရီ၀န္းက်င္ခန္႔တြင္ ခရီးသည္မ်ားနားေနရာေနရာရွိ ထုိင္ခံုတန္းေပၚတြင္ လဲေလ်ာင္းေနေသာ အေနအထားၿဖင့္ သတိလစ္ေမ့ေမ်ာေနသည္ကို ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ ခရီးသည္အား ရန္ကုန္အၿပည္ၿပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းမ်ားမွ စတင္ေတြ႔ရွိခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ၿပီး ေလဆိပ္ရွိ ေဆးကုသေရး အဖြဲ႔သို႔ အေရးေပၚအေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါသည္။

 

A male passenger was found unconscious in the Yangon International Airport Domestic Terminal 3 on the morning of Monday, 3 Sept 2018. The passenger was discovered at around 8:00 AM lying down on a bench in the public area, unconscious.

Upon discovery of the passenger by YIA Security team, a distressed alert was issued to YIA in-house medical team led by a qualified doctor.

Download Press Release [MM]

Download Press Release [ENG]